2018-03-24 14:03:00

АФҒОНИСТОН БЎЙИЧА ТОШКЕНТ ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯСИ МАТБУОТ МАРКАЗИДА НАВБАТДАГИ СЕМИНАР БОШЛАНДИ

Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 26-27 март кунлари пойтахтимизда ўтадиган “Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик” мавзуидаги юқори даражадаги халқаро конференция матбуот маркази ўз ишини давом эттирмоқда.  

БугунгисессиядаАфғонистондасиёсийдипломатиянийўлгақўйишдаТошкентконференциясинингаҳамияти, минтақавийиқтисодийҳамкорликниривожлантириш, ЎзбекистонбиланАфғонистонўртасидагисавдоайланмасиҳажминиошириш, энергетика, транспорт-коммуникациявабошқасоҳалардагиалоқаларистиқболлариҳақидасўзюритилмоқда. 

МазкурмавзуларбўйичаЎзбекистонРеспбуликасиОлийМажлисиСенатираисинингбиринчиўринбосариСодиқСафоев, СенатнингХалқаромуносабатлар, ташқииқтисодийалоқалар, хорижийинвестицияларватуризммасалалариқўмитасираисиАлишерКурманов, ЎзбекистонташқисавдовазириЖамшидХўжаеввабошқамутасаддилармаърузақилмоқда.

ЎзА олган сурат.