Туризм

Post Picture 2016-08-04 16:29:00 | Туризм

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Бугунги кунда туризм иқтисодиётнинг юқори даромад келтирадиган ҳамда жадал ривожланаётган соҳаларидан бирига айланди. Маълумки, туризм ривожланишининг энг...