Сайтда реклама жойлаштириш

“Туркистон-пресс” НАА сайтида реклама жойлаштириш бўйича Боғланиш саҳифасига  мурожаат қилинг.